Metamask không nhận được tiền từ ví Houbi của tôi, kiểm tra lại giúp

0xB91411Cc36Ac9E6bbbf6DdfAcE54E56c557E570F

Trên là địa chỉ ETH của metamask
Tôi chuyển qua mạng hecochain kiểm tra đã chuyển rồi nhưng ví metamask không hiện
Cám ơn nhiều nhé