ขอ ซิป12คำ เข้าระบบได้มั้ยครับ

[0xc84f3e9cb4f31e7055b751f36d959539421ca327](https://www.etherchain.org/account/c84f3e9cb4f31e7055b751f36d959539421ca327)