Xin chào mình đang gặp lỗi này mong được giải đáp

[ethjs-query] trong khi định dạng kết quả đầu ra từ RPC '{“value”: {“code”: - 32000, “message”: “thay thế giao dịch được định giá thấp”}
mình đang gặp lỗi như thế này trong ví meta
chuyển ETH từ ví metamask sang ví ronin mong mọi người hướng dẫn cách khắc phục
cám ơn