Chuyển đổi metamask sang ronin nhưng không nhận được tiền

tôi đã chuyển đổi eth của metamask sang ronin đã hơn 4 tiếng rồi nhưng vẫn không nhận được tiền bên ronin và tiền lúc chuyển cũng đã bị trừ

1 Like