Etherscanda gözüken jetonlarımı Metamask cüzdana nasıl taşırım

Etherscan da bulunan jetonlarımı MetaMask cüzdanıma nasıl transfer ederim?

4 Likes

Hey! Google çevirinin benim açımdan doğru olup olmadığından emin değilim. Bir blockchain gezgini olan Etherscan’dan nasıl token aktarabileceğinizi sorduğunuzu mu söylüyor?

Etherscan bir blok zinciri gezginidir, bu nedenle o ağdaki cüzdanınızdaki tüm jetonların bakiyesini gösterir. Etherscan’a/Etherscan’dan token transfer etmezsiniz, sadece cüzdanınızın bilgilerini gösterir.

MetaMask’a aktarmak istediğiniz jetonlarınız nerede? Bir borsa (Binance gibi)? Başka bir cüzdan mı?

2 Likes

Yardımcı olacaksa, blockchain kaşifleri hakkında bazı bilgiler.

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.